Prezes ARiMR Andrzej Gross potwierdził PAP otrzymanie wniosku CBA i zapowiedział przeanalizowanie sprawy. - Po uzyskaniu wyjaśnień od osoby, której dotyczy wniosek, oraz po zakończeniu analizy sprawy poinformuję CBA o sposobie i zakresie reakcji na przedstawiony wniosek - podkreślił prezes ARiMR.

Rzecznik CBA powiedział, że funkcjonariusze kontrolowali działania dyrektora w styczniu 2014 r. - Potwierdzono, że dyrektor naruszał ustawę antykorupcyjną - zajmując stanowisko dyrektora, pełnił jednocześnie funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z siedzibą w Olsztynie - powiedział PAP Dobrzyński. - Tym samym zarządzał wraz z innymi członkami zarządu jej działalnością gospodarczą - dodał.

Dyrektor jest szefem Departamentu Kontroli na Miejscu w centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Zgodnie z ustawą antykorupcyjną w czasie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji publicznych dana osoba nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami. Nie może też zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem albo pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Zakaz nie dotyczy prowadzenia gospodarstw rodzinnych.

Naruszenie tego zakazu jest podstawą do odwołania ze stanowiska - przypomniał Dobrzyński.

CBA to służba specjalna, która od 2006 r. zajmuje się ściganiem przestępczości łapówkowej, sprawdzaniem oświadczeń majątkowych oraz przestrzeganiem zakazu łączenia funkcji publicznych z działalnością gospodarczą. Sprawdza m.in. procedury prywatyzacyjne i komercjalizacyjne, a także związane ze wspieraniem finansowym przedsiębiorstw, udzielaniem zamówień publicznych, przydzielaniem koncesji, zezwoleń i zwolnień podatkowych.