- Wniosek o odwołanie dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej z zajmowanego stanowiska skierowano do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w ubiegłym tygodniu. Jest to efekt kontroli przeprowadzonej w czerwcu br. Dyrektor posiada więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego w prywatnej spółce, co narusza przepisy ustawy - poinformował w środę rzecznik CBA, Jacek Dobrzyński.

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Janusz Karpiński pełni swoją funkcję od połowy 2005 roku. Jest właścicielem 23,96 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Turystycznym "Łysogóry" sp. z o.o. w Kielcach.

- Samorząd województwa świętokrzyskiego został poinformowany o moich udziałach w +Łysogórach+ jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. Nigdy tego zresztą nie ukrywałem. Osobiście nie czuję się winny naruszenia przepisów ustawy - powiedział dyrektor Karpiński.

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Grzegorz Świercz powiedział, że zarząd województwa skierował wniosek CBA do zaopiniowania prawnego. - Muzeum Wsi Kieleckiej jest placówką kulturalną, która nie została utworzona na podstawie ustawy o samorządzie województwa. Dlatego nasze wątpliwości budzi, czy jej dyrektor podlega ustawie antykorupcyjnej. Jeśli prawnicy stwierdzą, że tak jest, zarząd województwa podejmie stosowną decyzję zgodną z prawem - zapowiedział.

Artykuł 4 pkt 5 ustawy antykorupcyjnej stanowi, że osoby zajmujące stanowiska publiczne nie mogą posiadać więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego w spółkach prawa handlowego. Naruszenie tych zakazów stanowi podstawę do odwołania ze stanowiska, które powinno nastąpić w ciągu miesiąca od ujawnienia nieprawidłowości.