Jak poinformował dziś rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacek Dobrzyński, agenci CBA przeprowadzili w dniach 11-18 października kontrolę przestrzegania tzw. ustawy antykorupcyjnej przez dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

Wykazała ona, że dyrektor naruszył zapis ustawy, prowadząc działalność gospodarczą w czasie sprawowania funkcji kierowniczej w jednostce organizacyjnej województwa. - Zgodnie z ustawą po kontroli wystąpiliśmy do zarządu województwa z wnioskiem o rozwiązanie umowy z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - powiedział Dobrzyński.

Nie będzie to konieczne, bo dyrektor, w ubiegłym tygodniu, złożył rezygnację ze stanowiska. Swoją decyzję motywował trudną sytuacją rodzinną. Funkcję dyrektora ŚZMiUW w Kielcach pełnił od kwietnia br.

- Rezygnacja została przyjęta przez zarząd województwa podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Na razie funkcję pełni Magdalena Miszczuk-Prus, dotychczasowy kierownik działu organizacyjno-prawnego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach - poinformowała zeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Iwona Sinkiewicz.

Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, czyli tzw. ustawą antykorupcyjną, kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.