Jak poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne, w śledztwie prowadzonym przez delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczącym m.in. oszustwa na szkodę Zakładów Chemicznych Police S.A. na kwotę ponad 87 mln zł przy zawarciu i wykonywaniu umowy sprzedaży akcji senegalskiej spółki African Investment Group S.A., w oparciu o zabezpieczone w lipcu 2020 r. dowody, wyodrębniono nowe wątki sprawy.


W związku z tym funkcjonariusze CBA dokonali szeregu przeszukań w siedzibach podmiotów gospodarczych, instytucjach publicznych i w miejscach zamieszkania osób fizycznych. Czynności takie przeprowadzono m.in. w Urzędzie Miasta w Szczecinie, TBS Prawobrzeże, Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach, Instytucie Medycznym im. Jana Pawła II w Szczecinie.


Jak zastrzega policja, w wyniku przeprowadzonych czynności nikomu dotąd nie przedstawiono zarzutów, a zdarzenia będące przedmiotem zainteresowania śledczych nie są w sposób bezpośredni związane z głównym wątkiem śledztwa, tj. nabyciem akcji spółki African Investment Group S.A. Śledczy analizują jednak obecnie zebrany materiał dowodowy, w tym elektroniczne nośniki informacji. Według CBA planowane są kolejne czynności procesowe i śledztwo ma rozwojowy charakter.