Newsweek.pl podał dziś, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Jarosława Gajewskiego. Wg informacji Newsweeka, w kręgu
zainteresowania CBA jest też Przemysław Litwiniuk, zaprzyjaźniony z Gajewskim szef gabinetu politycznego ministra rolnictwa
Marka Sawickiego.
Jarosław Gajewski - podał Newsweek - został wyprowadzony z centarli ARiMR w kajdankach. Newsweek podał także, że od kilku dni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi była ekipa CBA.

Informator farmer.pl mówi, że akcja CBA dotyczy łamania procedur w ARiMR. Nieoficjalnie mówi się o tym, że sprawa dotyczy jednej z firm, która prowadzi kontrolę na miejscu w gospodarstwach rolnych na zlecenie Agencji.  

CBA zatrzymało także kierownika Biura Kontroli na Miejscu w pomorskim oddziale ARiMR w Gdyni.

Łukasik i Litwiniuk zasiadają razem w Radzie Nadzroczej spółki Elewarr SA, której 100 proc. akcji należy do Agencji Rynku Rolnego. Prezesem Elewarr jest Andrzej Śmietanko. W RN Elewarr jest także Józef Kulza inny pracownik ARiMR. Kulza, odkąd władze w Agencji Restrukturyzacji przejął PSL jest dyrektorem Biura Zarządzania Bezpieczeństwem. Brat Łukasika, Władysław jest prezesem Agencji Rynku Rolnego.

Jedną z wiekszych afer jaka wybuchła po tym jak PO i PSL utworzyli Rząd była afera związana z ARR i spółką Elewarr, w których miało dochodzić do antydatowania dokumnetów przez Bogdana Twaroskiego byłego już prezesa ARR.

Informator farmer.pl powiedział, że Dariusz Wojtasik prezes ARiMR co najmniej od lutego br. wiedział o nieprawidłowościach do jakich dochodziło w Agencji. Chodzi o decyzje podejmowane wokół systemu informatycznego Agencji oraz łamanie procedur.

We wrześniu br. Agencji wygasza kilka umów utrzymaniowych na funkcjonowanie sytemu informtycznego. Są to umowy m.in. z TP SA i HP oraz ABG.

Po objęciu stanowiska prezesa Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dariusz Wojtasik (PSL) wstrzymał budowę platfromy integracyjnej systemów IT. Platforma była niezbędnym elementem do funkcjonowania Agencji. Została ona przygotowana jeszcze w listopadzie ub.r., przez poprzedni zarząd ARiMR. Miała ona połaczyć między sobą niespójnie systemy informatyczne, które obsługiwały wiele działań AAgencji, a które nie mogły przetwarzać danych między sobą.

Bez platformy integracyjnej Agencja stanowi zlepek róznych programów informatycznych. Te poszczególne programy nie pozwalają Agencji generować spójnych informacji na temat wypłaty pieniędzy w ramach Programu Rozowju Obszarów Wiejskich oraz płatności do gruntów rolnych.

18 sierpnia z pracy w ARiMR zrezygnował jeden z jej wiceprezesów Kazimierz Waćkowski, który odpowiadał ze systemy infortyczne. Na jego miesjce został powołany Tomasz Nawrocki. Od 7 lipca za systemy IT w ARiMR odpowiada Tomasz Kołodziej (PSL).

źródło: farmer.pl, newsweek.pl