Delegatura CBA w Warszawie prowadzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga śledztwo dotyczące podejrzenia zakłócania przetargów publicznych prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ujawniło ono korupcję w postepowaniach przetargowych, a także z wystawianie nierzetelnych faktur w obrocie gospodarczym.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali w sprawie 6 osób – dwóch pracowników Wód Polskich i czterech przedsiębiorców z Mazowsza i woj. łódzkiego, specjalizujących się w pracach melioracyjno-wodnych. W związku ze śledztwem przeszukano także kilkanaście lokalizacji - miejsca zamieszkania zatrzymanych, siedzibę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie oraz w Oddziale w Radomiu, a także siedziby firm biorących udział w przestępczym procederze oraz firm zajmujących się ich obsługą księgową.

„Sześciu zatrzymanych oraz jedna osoba wezwana usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga. Zarzuty te dotyczą m.in. wystawiania fikcyjnych faktur na usługi związane z gospodarką wodną na łączną kwotę ponad 1 mln zł. Ustalenia śledczych wskazują także na proceder korupcyjny w związku z wejściem w „zmowę przetargową” celem uzyskania zamówień publicznych w wysokości kilkuset tysięcy złotych, realizowanych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie oraz podejmowanie działań mających na celu utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych, tzw. „pranie brudnych pieniędzy”.” – czytamy w komunikacie CBA.

Według CBA sprawa jest wciąż rozwojowa i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.