Jak wynika z badań CBOS, w latach 1994-2007 opinie na temat sposobu gospodarowania pieniędzmi zmieniały się pozytywnie. "Mimo widocznych zmian na lepsze, nadal jednak znaczna grupa rodzin znajduje się w trudnym położeniu materialnym" - ocenia CBOS.

CBOS chciał ustalić, jakie sposoby i strategie stosują rodziny, żeby poprawić swoją sytuację materialną. Powszechnie stosowana jest strategia nazwana gospodarnością - korzysta z niej 98,7 proc. badanych gospodarstw.

Polega ona na własnoręcznym wykonywaniu na potrzeby rodziny prac domowych i gospodarskich, jak sprzątanie i pranie, robienie przetworów, remontowanie mieszkania i instalacji, szycie, przeróbki, uprawa warzyw i owoców, hodowla zwierząt, naprawa wyposażenia mieszkania oraz różnych pojazdów, a także hurtowe robienie zakupów żywności po niższych cenach.

Zdecydowana większość gospodarstw domowych (79,6 proc.) stosuje strategię określaną jako zaciskanie pasa i zadłużanie się.

Prawie co drugie gospodarstwo domowe (48,8 proc.) stara się poprawić swoją sytuację materialną za pomocą pracy i podnoszenia kwalifikacji. Natomiast 25,2 proc. próbuje sobie radzić, podejmując różne formy zarobkowania - np. odpłatne świadczenie drobnych usług, praca "na czarno", sprzedaż płodów ze swojej działki.

Niemal co czwarta rodzina (24 proc.) ogranicza się do najbardziej biernej strategii, zdając się na pomoc rodziny lub instytucji oraz decydując się na wyprzedawanie rzeczy z domu.

Strategię całkowicie odmienną, wymagającą najwięcej inwencji i przedsiębiorczości, stosuje najmniej gospodarstw, bo 15,4 proc. Rodziny te poprawiają swoją sytuację materialną, rozwijając własną działalność gospodarczą, obracając pieniędzmi i korzystnie je lokując. Kupują także wartościowe przedmioty i nieruchomości oraz zajmują się wynajmowaniem lokali lub dzierżawieniem ziemi.

Niemal wszystkie gospodarstwa domowe (99,6 proc.) podejmują jakieś próby podniesienia poziomu życia; w tym 39,4 proc. stosuje tylko jedną lub dwie strategie, co druga rodzina (49,7 proc.) - 3 lub 4, a 10,5 proc. - 5 lub 6.

Z sondażu wynika, że najmniej aktywne są rodziny stawiające na gospodarność oraz na zadłużanie się i zaciskanie pasa. Natomiast najbardziej zaangażowane w poprawę swojej sytuacji materialnej są zarówno gospodarstwa rozwijające przedsiębiorczość, jak i te, które utrzymują się dzięki zarobkowaniu oraz pomocy zewnętrznej.

Rekordzistami w tej dziedzinie są rodziny liczące 7 i więcej osób - 26,1 proc. z nich stosuje 5 czy 6 strategii. Przede wszystkim jednak wyróżniają się pod tym względem gospodarstwa rolnicze (odpowiednio 30,2 proc.), które częściej niż inne są wieloosobowe.

Zaangażowanie rodzin w poprawę sytuacji materialnej swoich gospodarstw domowych jest również w pewnym stopniu zróżnicowane regionalnie. Ponadprzeciętnie aktywne są gospodarstwa z województw podlaskiego i lubelskiego, natomiast najmniej zaangażowane w poprawę swojego bytu - rodziny z województw: kujawsko-pomorskiego i śląskiego.

Sondaż został przeprowadzony od września do listopada 2007 r. na reprezentatywnej losowo-adresowej próbie 40 tys. dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP