Zgłoszenia można składać do 12 marca, aukcja odbędzie się 14 marca.

Na aukcję przeznaczono do zbycia udziały w liczbie 28.000 dla jednego nabywcy (przez jednego nabywcę rozumie się także „konsorcjum” złożone z dwóch lub więcej podmiotów), o wartości nominalnej 50 złotych każdy, stanowiące 70 proc. kapitału zakładowego spółki.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż materiału siewnego zbóż, motylkowych, traw, sadzeniaków ziemniaka oraz innych nasion rolniczych.

Cena wywoławcza pakietu 28.000 udziałów wynosi 4.788.000,00 zł.
Cena wywoławcza za jeden udział wynosi 171,00 zł.

Minimalną wartość postąpienia za cały pakiet 28.000 udziałów określa się na 50.000,00 zł.