Dokument ten wręczył w czwartek prezesowi Agencji Władysławowi Łukasikowi minister rolnictwa Marek Sawicki.

"Decyzja o wdrażaniu systemu nie oznacza, że w Agencji jest korupcja. To sygnał, że kierownictwo ARR potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać" - powiedziała dyrektor biura organizacyjnego w ARR Anna Bogusz odpowiedzialna za wdrażanie tego systemu.

System m.in. analizuje regulacje prawne związane ze specyfiką działalności pod kątem możliwości wystąpienia korupcji.

Zwalczanie korupcji jest jednym, z priorytetów traktatu UE. Także Rada Europy w styczniu 1999 roku przyjęła 20 zasad, które mają przeciwdziałać temu zjawisku. Mają one charakter rekomendacji i obejmują szeroki wachlarz działań we wszystkich obszarach życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Jest to kolejny certyfikat dla Agencji Rynku Rolnego. W 2009 ARR wdrożyła System Zarządzania Jakością wg ISO 9001.