PRZEGLĄD PRASY: Władze liczą, że z polskiej oferty skorzystają przede wszystkim Chińczycy i inni przybysze z Azji. Dla Rosjan, Białorusinów i Ukraińców Polska przestaje być finansowo atrakcyjna. 936 zł miesięcznie minimalnej średniej gaży to dla nich zbyt mało. Wybierają więc Włochy, Hiszpanię, Niemcy. Ci, którzy decydują się na przyjazd do Polski, częściej pracują na czarno, by uniknąć biurokratycznego Zachodu - pisze Zbigniew Lentowicz.

Ułatwienia i zachęty dla zatrudnianych w rolnictwie robotników ze Wschodu, jakie dotychczas stosowano nie były skuteczne. Celem obecnych regulacji jest zintensyfikowanie sezonowego zatrudnienia ludzi do pomocy w gospodarstwach. Zwłaszcza tanich pracowników z Chin i innych krajów Azji.
Na plantacjach truskawek i w sadach - według aktualnej rządowej koncepcji - będą mogły legalnie pracować wyłącznie zorganizowane grupy cudzoziemców. Warunki pracy w Polsce rząd chce wcześniej oficjalnie uzgodnić z władzami kraju wysyłającego robotników. Podstawą dwustronnych porozumień mają być jednak sugestie polskich pracodawców: grup producenckich, zrzeszeń hodowców czy sadowników.

Polscy gospodarze muszą zaakceptować te warunki. Podstawowy - to wynagrodzenia nie odbiegające od zarobków, które dostają Polacy. Cudzoziemcy mają być też objęci systemem ubezpieczeń i muszą mieć uregulowane sprawy podatkowe.

Źródło: Rzeczpospolita