MSP poinformowało, że w przetargu mogą brać udział zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Resort chce sprzedać udziały firmy, stanowiące ponad 22 proc. kapitału zakładowego. Minimalna cena za jeden udział wynosi 100 zł. Wadium dla spółki z Wałbrzycha wynosi ponad 33,4 tys. zł.

Nordis Chłodnie Polskie to jeden z sześciu zakładów produkcyjnych grupy kapitałowej Nordis. Grupa skupia producentów i dystrybutorów mrożonej żywności w Polsce.

Firma Nordis Chłodnie Polskie koncentruje się na produkcji wyrobów kulinarnych i garmażeryjnych. Odbiorcami jej produktów są głównie spółki grupy kapitałowej Nordis; około 10 proc. wyrobów spółka sprzedaje bezpośrednio do placówek detalicznych na terenie byłego województwa wałbrzyskiego. Ponadto blisko 30 proc. produktów trafia do sektora gastronomicznego.