Dziś w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obecności podsekretarza stanu Tadeusza Nalewajka zostało zawarte w tej sprawie porozumienie pomiędzy Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników a Krajową Radą Izb Rolniczych. Dokument podpisali: Prezes Zarządu Funduszu Składkowego Henryk Smolarz oraz prezes KRIR Wiktor Szmulewicz.

Dofinansowanie z Funduszu, w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, zostanie przeznaczone na zorganizowanie letniego wypoczynku dla 1000 dzieci rolników uprawnionych do świadczeń z KRUS w 2009 r.. Na koloniach będą wypoczywać dzieci z gospodarstw najbardziej dotkniętych skutkami powodzi z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Planowana jest organizacja turnusów dwutygodniowych. 

O szczególach, jak zgłaszać dzieci i gdzie składać odpowiedni dokumenty będziemy informować na bieżąco.

Źródło: MRiRW