Miesiąc temu nad województwami mazowieckim i łódzkim przeszły trąby powietrzne, powodując zniszczenia w gospodarstwach domowych i uprawach. Wichury uszkodziły budynki mieszkalne i gospodarcze, zniszczyły uprawy rolne oraz linie energetyczne. Nawałnice przeszły nad woj. mazowieckim (powiat przysuski, gminy: Gielniów, Klwów, Rusinów i Potworów oraz w powiatach białobrzeskim i radomskim), a także w woj. łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminach: Białaczów, Żarnów, Opoczno i Paradyż.

Mieszkańcy z terenów poszkodowanych otrzymali zasiłki do 6 tys. zł z pomocy socjalnej. Są to środki bezzwrotne, pochodzące z budżetu państwa. W woj. mazowieckim wypłacono już 543,5 tys. zł dla 244 rodzin. W woj. łódzkim przekazano 618,8 tys. zł dla 236 rodzin.

Rodziny poszkodowane przez nawałnice mogą ponadto liczyć na zasiłki na odbudowę i remont domów. W mazowieckich gminach Klwów i Potworów 8 rodzin otrzymało w sumie 35 tys. zł. W łódzkich gminach Białaczów i Żarnów 124 rodziny otrzymały 839 tys. zł.

Dodatkowo, rolnicy poszkodowani przez lipcową nawałnicę mogą liczyć m.in. na zasiłki do 5 tys. zł oraz preferencyjne kredyty do 100 tys. zł. Rolnicy mogą się także ubiegać o wsparcie finansowe na odtworzenie produkcji w wysokości do 300 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.