CIR w komunikacie odniosło się do konferencji prasowej prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego we wsi Złota (woj. łódzkie).

Lider PiS podpisał tam zobowiązania swojej partii wobec rolników. W dokumencie znalazły się: zrównanie dopłat unijnych dla polskich rolników, zakazanie upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych oraz obrona rolników przed nadużyciami i oszustwami. Kaczyński podkreślił, że dopłaty dla rolników w Polsce powinny być takie same, jak te w Niemczech. Zapewnił, że - jako premier - zrobi wszystko, aby tak się stało.

W komunikacie CIR odnoszącym się do konferencji lidera PiS podkreślono, że "w latach 2005 - 2007, czyli w trakcie rządów poprzedniej koalicji, odbyły się nieudane negocjacje w Brukseli w sprawie reformy rynku cukru, doszło do tzw. świńskiej górki, zablokowany był eksport polskiego mięsa do Rosji". "Wydarzenia te utrudniły polskim rolnikom prowadzenie działalności" - oceniło CIR.

Według komunikatu rząd PO-PSL już w 2008 roku rozpoczął batalię o zmianę funkcjonowania dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. "Rząd opowiada się za odejściem od historycznych tytułów płatności i za uproszczeniem całego systemu. Dziś już wszystkie państwa Unii Europejskiej zgadzają się na odejście od historycznych tytułów do płatności. To dobra sytuacja wyjściowa przed planowanymi negocjacjami w tej sprawie" - czytamy.

Według CIR, nakłady na rolnictwo w budżecie państwa rosną systematycznie - w 2010 roku wynosiły 41,9 mld zł, w 2011 roku już 51,2 mld zł, a - dla porównania - w 2006 roku wynosiły 33,4 mld zł.

"O dobrej sytuacji polskiego rolnictwa świadczą dane dotyczące wartości eksportu towarów rolno - spożywczych. W 2010 roku wyniósł on aż 54 mld zł. Dla porównania w 2006 roku wynosiła 33,5 mld zł. Polska odnotowuje dodatnie saldo obrotów handlowych, które w 2010 roku przekroczyło + 2,8 mld euro" - podkreślono w komunikacie.

Według CIR, rośnie także liczba grup producentów rolnych - tylko w 2008 roku zarejestrowanych zostało nowych 158 grup; w całym kraju jest ich ponad 750.

CIR poinformował też, że - aby ułatwić tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich - rząd planuje utworzenie Funduszu Przedsiębiorczości na Wsi, który będzie posiadał budżet w wysokości miliarda złotych.