Minister rolnictwa Marek Sawicki przekonywał, że PSL to gwarancja zdrowej i bezpiecznej żywności. Ludowcy zapowiadają wprowadzenie ułatwień w bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych.

Sawicki oświadczył, że jego ugrupowanie będzie nadal zabiegać o głęboką reformę unijnej polityki rolnej, która zapewni bezpieczeństwo żywnościowe wszystkim mieszkańcom Europy. Zmiany miałyby uprościć mechanizmy wspólnej polityki rolnej, a w ich efekcie miałoby dojść do wyrównania dopłat dla rolników.

Kontynuowany będzie też program budowy dróg, świetlic, boisk i placów zabaw na wsi. PSL opowiada się za utrzymaniem oddzielnego systemu ubezpieczeń społecznych KRUS, jednak w "udoskonalonej formie".

PSL obiecuje, że priorytetowo potraktuje ochronę zagrożonych powodziami terenów Polski. Ugrupowanie chce przyspieszenia rozwoju energetyki odnawialnej, a także przeprowadzenia referendum w sprawie budowy elektrowni atomowych w Polsce.

Minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak poinformowała, że jej partia zaproponuje Polakom, którzy nie byli ubezpieczeni i nie mogą już pracować, rodzaj emerytury obywatelskiej. Ma ona dać bezpieczeństwo finansowe osobom, które nie mogą być już aktywne zawodowo.

Szefowa resortu pracy oświadczyła, że emerytura taka byłaby wprowadzana etapami - w pierwszej kolejności otrzymywaliby ją ci, którzy nie są ubezpieczeni w systemie powszechnym. Pytana o źródła finansowania powołała się na przykład obniżenia opłat dla OFE, co przyniosło spore oszczędności. Nie podała jednak konkretnego rozwiązania, które miałoby finansować proponowane przez PSL emerytury.