- Krytycznie oceniamy dotychczasowe działania Rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które doprowadziły do spadku dochodowości i konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz utrwaliły dysproporcje w poziomie życia mieszkańców miast i wsi - głównie w rozwoju infrastruktury oraz dostępie do specjalistycznej opieki zdrowotnej, edukacji i dóbr kultury - dodaje poseł.

Główne zmiany, jakie proponuje polskiej wsi Sojusz Lewicy Demokratycznej to: I. Rzeczywista poprawa warunków życia na wsi; II. Znacząca poprawa dochodowości rolnictwa oraz wyrównanie dopłat bezpośrednich do poziomu państw „ Starej Unii ”; III. Tańsze i bardziej przyjazne rolnikom i mieszkańcom wsi urzędy i agencje obsługujące wieś i rolnictwo; IV. Utrzymanie KRUS, ale jednoczesne jego uszczelnienie – KRUS tylko dla rolników oraz V. Zwiększenie roli i kompetencji Izb Rolniczych i Rad Sołeckich oraz organizacji i stowarzyszeń działających na wsi.

Ponadto SLD chce, aby polskie rolnictwo był konkurencyjne. Takie też jest hasło dot. wsi i rolnictwa: "Nowoczesna wieś - Konkurencyjne rolnictwo".W swoim programie partia chce również likwidacji Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej i opowiada się za przeniesieniem jej zadań do Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

SLD chce również dać rolnikom prawo wyboru dot. podatków, aby rolnicy którzy pracują wyłącznie w rolnictwie i dla których praca w swoim gospodarstwie rolnym byłaby wyłącznym zajęciem, płacili na zasadach dobrowolności podatek dochodowy w miejsce podatku rolnego.

Program poza ekspertami i parlamentarzystami SLD opracowywali także byli lewicowi ministrowie i wiceministrowie rolnictwa min. Wojciech Olejniczak i Jerzy Pilarczyk.