Produkty rolno-spożywcze w polskim handlu zagranicznym to 11 proc. w przypadku eksportu i 8 proc. w przypadku importu i jest to grupa towarowa, która w wymianie handlowej od wielu lat ma dodatnie saldo - za dziewięć miesięcy 2011 r. wyniosło ono 2,2 mld euro i to mimo kryzysu gospodarczego u głównych odbiorców naszych towarów - informował wiceminister.

Najwyższe dodatnie saldo uzyskaliśmy w obrotach handlowych z Rosją, Niemcami, Wielką Brytanią i Republiką Czeską. Ujemne saldo (wynikające z większego importu niż eksportu) mamy w handlu z Argentyną, Norwegią i Hiszpanią.

Wspieranie marketingu, wzrost spożycia i promocja produktów rolno-spożywczych to zadanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych: Funduszu Promocji Mleka, Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, Funduszu Promocji Mięsa Owczego, Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego oraz Funduszu Promocji Ryb. Od chwili ich powstania do 31 grudnia 21001 r. wpłaty na rachunki funduszy (prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego) wyniosły ponad 92 mln złotych - przynajmniej jednej wpłaty dokonało ponad 8,5 tys. podmiotów.

Postulowane przez posłów włączenie firm importujących w tworzenie funduszy promocji byłoby niezgodne z prawem europejskim.