Rejestry gruntów prowadzone na papierze są już w całości zastąpione zbiorami komputerowymi.

Obecnie trwa przekształcanie map analogowych do postaci numerycznej, uzupełnienie danych dotyczących budynków i lokali, doprowadzanie danych do postaci standardowej.

Jak informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, wzrosła powierzchnia obszarów wiejskich i miejskich, dla których prowadzona jest część opisowa ewidencji gruntów i budynków zawierająca pełną informację o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych.

Prace przyspieszyły po poprawie finansowania: Największy ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego (2010) zanotowano po stronie powiatów (8,8 krotny), co jest związane z likwidacją powiatowych i wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, dzięki czemu samorządy powiatowe stały się dysponentami całości przychodów uzyskiwanych z tytułu opłat pobieranych za udostępnianie informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zasobu powiatowego). W roku 2011, wzrosło również finansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z innych środków (6,6 krotnie).

Zbiory danych opisowych dotyczące gruntów, budynków i nieruchomości lokalowych (według danych za 2011 rok, przygotowanych w maju) obejmują 84 proc. obszarów miast i 39 proc. obszarów wiejskich (rok wcześniej było to odpowiednio 81 i 27 proc.).

Proces modernizacji ewidencji gruntów  i budynków, w poszczególnych województwach, odnoszący się do części opisowej w zakresie gruntów, budynków i nieruchomości lokalowych, najbardziej zaawansowany na terenach wiejskich  jest w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, pomorskim, śląskim – informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.