Wzrosła natomiast średnia wielkość gospodarstwa rolnego - z 8,44 ha do 9,5 ha użytków rolnych, czyli o 13,1 proc.
Najbardziej (o 22,7 proc.) spadła liczba gospodarstw najmniejszych, o powierzchni od 1 do 5 ha użytków rolnych. Znacząco wzrosła liczba gospodarstw największych. W grupie obszarowej użytków rolnych 30-50 ha wzrost ten wynosił 11 proc, a w grupie powyżej 50 ha - 28,8 proc.
Poprawie uległa struktura gospodarstw rolnych. Udział gospodarstw najmniejszych w ogólnej liczbie gospodarstw o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych zmniejszył się z 58,6 proc. w 2002 do 56 proc. w 2010. W porównaniu do poprzedniego spisu zwiększył się udział gospodarstw największych, choć nadal pozostaje niewielki. Odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha zwiększył się z 5,9 proc. w 2002 r. do 7,6 proc. w 2010 r., w tym gospodarstw powyżej 50 ha, odpowiednio z 1 proc. do 1,6 proc.