Mamy obecnie ponad 4700 spółdzielni, w stanie likwidacji znajduje się około 1000. Obsługę produkcyjno-handlową prowadzi około 1500 spółdzielni, finansową prawie 600 banków spółdzielczych. Największy udział w obsłudze produkcyjnej gospodarstw ma spółdzielczość mleczarska. Niestety z roku na rok liczba spółdzielni systematycznie maleje. Z bazy danych Krajowej Rady Spółdzielczej wynika, że od roku 1989 do 2009 roku ich liczba zmalała z 6470 do 2941.
Grupy producentów rolnych powstają w Polsce od kilku lat. Działają one na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach. Najczęściej zakładane są przez producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych, świń oraz drobiu. Łącznie we wszystkich grupach zrzeszonych jest około 23 tys. osób z tych branż. W 2009 r. powołano Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych. Obecnie zrzesza on 67 grup producenckich.
Ponadto na rynku funkcjonuje 167 grup producentów owoców i warzyw zrzeszających niemal 2,5 tys. członków oraz 37 organizacji producentów.
W dyskusji toczonej w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi padło stwierdzenie, że problemem polskich grup i organizacji jest rozdrobniona struktura produkcji rolnej, co w konsekwencji powoduje niekorzystną pozycję rynkową małych dostawców (producentów) względem relatywnie dużych odbiorców tj. pośredników, przetwórców, eksporterów czy dużych detalistów. (m)