Miałoby to korzystnie wpłynąć na zatrudnienie w branżach sezonowych, jak budownictwo i rolnictwo, które ściągają takich pracowników z zagranicy.

Minister pracy Jolanta Fedak stwierdziła, że od zliberalizowania przepisów o zatrudnianiu pracowników zza wschodniej granicy (od i lutego można ich zatrudniać bez pozwolenia w każdej branży na pól roku) liczba takich pracowników w oficjalnych rejestrach wzrosła trzykrotnie. Dlatego też poza wydłużeniem okresu pracy bez pozwolenia rozważa się również uproszczenie procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Źródło: Rzeczpospolita