Niedawno odbyło się spotkanie ministra rolnictwa z przedstawicielami czterech organizacji rolniczych: Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Polskiego Związku Producentów Kukurydzy oraz Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.


Głównym tematem spotkania było omówienie obecnej sytuacji na rynkach: zbóż i rzepaku oraz przedstawienie możliwości ograniczenia destabilizacji i ryzyka cenowego na tych rynkach.

Jak podkreślili zgodnie przedstawiciele rolników konieczne jest naprawienie błędów i wykonanie rzeczy podstawowych, pierwszoplanowych.

- W przypadku produkcji roślinnej powinniśmy wiedzieć ile zasiejemy i ile wyprodukujemy. Nie rozsądne było pozbycie się w przeszłości takich instrumentów. Np. w 2011 roku GUS a za nim IERiGŻ myli się w zasiewach rzepaku o 250 tys. hektarów. Zatem rzetelna informacja o wielkościach zasiewów i produkcji jest podstawą eliminacji spekulacji. Rząd powinien wziąć odpowiedzialność i wprowadzać rozwiązania dające perspektywę rozwoju i przynoszące wymierne efekty a nie prowadzić rozdawnictwo Funduszy Unijnych. Np. 70 proc. Funduszy Unijnych na inwestycję w ramach PROW 2007-2014 wypływa poza granice kraju. Rolnicy, którzy uzyskują od rządu wsparcie unijne powinni być zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu ryzykiem i stabilizacji swoich dochodów (płytki rynek rolny w Polsce) - domagali się rolnicy.

Kalemba omawiając obecną sytuację na rynkach rolnych, podkreślił ich zależność od rynków: europejskiego i światowego. Wskazał znaczący wpływ zeszłorocznych anomalii pogodowych na ceny zbóż i roślin oleistych, jak również scharakteryzował przyczyny dużo niższych cen w obecnym sezonie. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę zawierania umów kontraktacyjnych przez rolników. Jako przykład wskazał bieżące ceny skupu rzepaku kształtujące się w granicach 1200 - 1500 zł za tonę - podało MRiRW.

- Rolnicy mający podpisane umowy kontraktacyjne otrzymują ceny znacząco wyższe zgodne z umową - podkreślił szef resortu.

Przedstawiciele organizacji branżowych przedstawili swoje opinie, co do obecnej sytuacji rynkowej. Dyskutowano również o możliwościach złagodzenia negatywnych skutków cenowych dla branży.

Stanisław Kalemba poinformował o rozpoczęciu konsultacji I wersji projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i prosił o aktywne w nim uczestnictwo oraz zgłaszanie uwag, komentarzy i propozycji rozwiązań. Podkreślił również potrzebę lepszego organizowania się rolników w ramach grup producenckich i spółdzielczości. Poinformował o powołaniu w resorcie specjalnej komórki do spraw spółdzielczości rolniczej i grup producentów rolnych.

- Pracujemy także nad rozszerzeniem o tę tematykę programów edukacji w szkołach rolniczych, będących pod nadzorem resortu. Tak ważnych tematów nie można pomijać w edukacji młodzieży podkreślił - szef resortu. Zwrócił także uwagę na konieczność włączenia się w proces edukacji w tym zakresie wyższych uczelni i doradztwa rolniczego.