W ramach programu ponad 297 tysięcy polskich dzieci z ok. 2,5 tys. placówek będzie otrzymywać bezpłatne owoce i warzywa.

Rok szkolny 2009/2010 jest pierwszym – pilotażowym – rokiem realizacji programu w Polsce i w całej Unii. Doświadczenia zebrane przez Agencję w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego, będą stanowić podstawę do opracowania niezbędnych poprawek w "Strategii krajowej" programu oraz w odpowiednich rozporządzeniach.

Agencja chciałaby, aby program na stałe zagościł w polskich szkołach. Co będzie jednak jak zwykle czas pokaże, bo wymagania wobec dostawców są niezwykle wysokie. Owoce muszą być dostarczone już w odpowiedniej formie - przygotowane niemal jak przez mamę w domu, umyte i obrane, aby nawet najmłodzi mogli je nez problemu spożyć.

W Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, podczas seminarium dotyczącego rozwoju polskich gospodarstw podnoszono tę kwestię. Gdyby nie istniał mymóg dostarczania tak przetworzonych produktów, w programie uczestniczyłoby znacznie więcej farmerów niż obecnie.

Źródło: ARR/ farmer.pl