Chodzi o nieistniejącą już spółkę Farm Agro Planta SA z Bielska Podlaskiego. Prokuratura zarzuca Ciełuszeckiemu (zgadza się na podawanie danych) m.in., że sprzedał jej swoje działki znacznie powyżej ich rzeczywistej wartości i w ten sposób naraził FAP na straty, a dodatkowo wyprowadził z firmy pieniądze.

Na wtorkowym posiedzeniu białostocki sąd zdecydował o umorzeniu niektórych zarzutów wobec przedsiębiorcy: tych związanych z działaniem na szkodę spółki, w związku z uchyleniem niektórych przepisów kodeksu spółek handlowych.

Zdecydował także, że z powodu przedawnienia nie będzie zajmował się zarzutem poświadczenia nieprawdy, co - zdaniem prokuratury - miało miejsce przy podpisywaniu aktu notarialnego dotyczącego jednej z nieruchomości.

Sąd umorzył też we wtorek postępowanie dotyczące kilku zarzutów wobec dwojga innych współoskarżonych.

Pierwsze postępowanie sądowe dotyczące działalności spółki Farm Agro Planta miało miejsce w Bielsku Podlaskim. Ciełuszecki został wówczas skazany na 4,5 roku więzienia, ale sąd drugiej instancji orzeczenie uchylił i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania. Teraz właściwy merytorycznie dla sprawy jest Sąd Okręgowy w Białymstoku.

Na początku maja Sąd Okręgowy w Białymstoku zdecydował, że proces w tej sprawie zacznie się od początku, po blisko dwóch latach przerwy z powodu zleconych biegłym opinii. Termin rozpoczęcia nowego procesu nie został jeszcze wyznaczony. Dopiero po uprawomocnieniu się wydanych we wtorek postanowień o umorzeniu części zarzutów będzie wiadomo, jaki zakres obejmie akt oskarżenia.

Oskarżeni kwestionują najnowszą opinię biegłych, którzy wyceniali wartość nieruchomości. Na początku maja Ciełuszecki powiedział , że opinia jest "skandaliczna", bo została oparta na tej, która została wcześniej zakwestionowana.

Firma Farm Agro Planta SA z Bielska Podlaskiego, założona w 1997 roku przez Ciełuszeckiego, zajmowała się m.in. importem ze Wschodu i produkcją nawozów sztucznych. Kilka lat temu ogłosiła upadłość. Oskarżeni uważają, że przyczyniło się do tego zatrzymanie Ciełuszeckiego przez UOP i jego tymczasowe aresztowanie 10 lat temu.