KZPR proponuje rolnikom cztery sposoby rozwiązania problemu: 1. wystąpić na drogę sądową składając pozew do Sądu Rejonowego w Zamościu (szczegóły na stronie Lubelskiej Izby Rolniczej), 2. skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, kontakt i informacja w biurach KZPR i LIR, 3. kompensata zadłużenia poprzez wybranie należności w formie śruty rzepakowej, 4. podpisanie aneksu i tym samym wyrażenie zgody na propozycję ZT w Bodaczowie.

Ponadto Lubelska Izba Rolnicza i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku nie wyrażają zgody na proponowanego nam „męża zaufania”  w osobie tamtejszego księdza, gdyż uważają, że mieszanie do spraw gospodarczych przedstawicieli kościoła jest niepoważne i niewłaściwe.

ZT oświadczyły, że rolnicy zobowiązani na podstawie umów kontraktacyjnych bądź innych do dostarczenia rzepaku jarego mogą być zwolnieni z tego obowiązku na podstawie oświadczenia woli.