Po wejściu do Unii Europejskiej w polskim rolnictwie zaszły duże zmiany. Rosną dochody gospodarstw rolnych, poprawia się też jakość życia na wsi, co jest zauważalne np. w dostępie do infrastruktury. Wciąż jednak wiele obszarów wymaga modernizacji, a dochody rolników są niższe niż innych grup zawodowych. Problemem jest też zmiana pokoleniowa i założenia prawne dla rozwoju rolnictwa, o których eksperci z całego świata rozmawiali w trakcie ubiegłotygodniowej konferencji.

– W Polsce jakość życia wyraźnie wzrosła po wejściu do Unii, kiedy otrzymaliśmy wsparcie w ramach WPR. Były to dopłaty bezpośrednie do hektara, a więc te środki dostały duże, średnie i małe gospodarstwa w zależności od wielkości. Ich wpływ był istotny, bo – szczególnie w małych gospodarstwach – część była przeznaczona na wsparcie bieżących potrzeb. Natomiast sektor ładnie się rozwija, o czym najlepiej świadczy wzrost poziomu eksportu i powszechna dostępność do żywności w Polsce. Wiele jeszcze przed nami, szczególnie jeśli chodzi o problem zagospodarowania ziemi, która nie jest użytkowana rolniczo, głównie w Polsce południowo-wschodniej. Tam gospodarstwa są rozdrobnione. Szacuje się, że 20-30 proc. ziemi jest nieużytkowanej w sposób właściwy dla potrzeb rolnictwa – mówi dr Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Konferencja składała się z kilku części, m.in. sesji ekonomicznej, podczas której poruszono tematy związane z kredytami i dotacjami dla rolnictwa, a także znaczeniem umów handlowych i współpracy m.in. z USA, sesji prawnej, gdzie eksperci wypowiadali się w tematach dotyczących polityki wiejskiej w procesie integracji europejskiej, pomocy publicznej i rozporządzeń ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Jedną z ciekawszych sesji była ta, poświęcona tematom prawno-międzynarodowym, w której wzięli udział m.in. eksperci z Hiszpanii, Włoch, Francji i Niemiec.

Udział w sesjach wzięli m.in.:
• prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. UEP dr hab. Sebastian Stępień mówił o Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich jako stymulanta zmian strukturalnych w polskim rolnictwie
• prof. SGGW dr hab. Jarosław Gołębiewski, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW mówiło o przesłankach i warunkach realizacji strategii biogospodarki w UE
• dr Przemysław Litwiniuk, Dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA poruszył temat Fundacja Skarbu Państwa jako podmiotu wdrażającego instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej
• dr hab. Dariusz Żmija prowadziła sesję poświęconą wpływom wybranych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych
• prof. SGGW dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka poruszyła temat ewolucji polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do UE
• prof. dr hab. Henryk Runowski przeprowadził analizę dochodów rolniczych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

– Konferencja odbyła się na półmetku realizacji obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, której jednym z najistotniejszym elementów jest budżet Wspólnej Polityki Rolnej. To dobry moment na wstępną ocenę skuteczności instrumentów tej polityki i ich wpływu na sytuację w rolnictwie oraz na rozwój obszarów wiejskich. W konferencji wzięło udział około 200 przedstawicieli nauk prawnych i ekonomiczno-rolniczych z Polski i kilku innych państw członkowskich Unii Europejskiej. To dobra okazja do szerszego, interdyscyplinarnego spojrzenia na skutki integracji europejskiej w sektorze rolnym oraz do zdefiniowania aktualnych wyzwań w tym zakresie – mówi dr Przemysław Litwiniuk, dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W czasie dwudniowej konferencji m.in. poinformowano, że w 2018 r. Polska będzie gospodarzem Światowego Kongresu Prawa Rolnego. Organizatorzy – Polskie Stowarzyszenie Prawników Agrarystów i włoskie Unione Mondiale degli Agraristi Universitari – szacują, że do Poznania może przyjechać ponad 400 uczestników i ekspertów nauk rolnych z całego świata. Za dwa lata, odbędzie się w Polsce Europejski Kongres Prawa Rolnego.

Organizatorem konferencji była Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa (FAPA) przy wsparciu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. W tym roku przypada 25 - lecie działalności Fundacji FAPA – niezależnej jednostki doradczej i wykonawczej dla resortu rolnictwa.