Działanie samorządu rolniczego podyktowane jest nagłym spadkiem w naszym kraju cen skupu trzody chlewnej oraz  wstrzymaniem odbioru polskiego żywca przez nasze zakłady przetwórcze  przy jednoczesnym lawinowym napływie do Polski po cenach dumpingowych półtusz wieprzowych z Niemiec.

Drastyczny spadek cen żywca ( do 2,90 -3,00 złotych ) oraz drożejące pasze spowodowały, że obecnie hodowla trzody chlewnej stała się mało opłacalna dla polskich rolników.

Dlatego zdaniem samorządu rolniczego polski rząd powinien pilnie podjąć działania zabezpieczające opłacalność produkcji, poprzez eliminację nieuczciwych praktyk rynkowych.