Członkowie Grupy Dialogu Obywatelskiego ds. jakości i promocji żywności zostali poinformowani, iż Komisja Europejska pracuje nad wnioskiem ustawodawczym dotyczącym obowiązkowego oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania każdego produktu spożywczego. W związku z tym do 7 marca br. trwają konsultacje społeczne, w ramach których obywatele Unii Europejskiej, państw trzecich oraz zainteresowane strony mogą wyrazić swoją opinię w tym temacie.

Dyskutowana zmiana w etykietowaniu ma dotyczyć podawania wartości odżywczej z przodu opakowania, wskazywania miejsca pochodzenia i oznaczania daty, które są kluczowymi działaniami strategii „Od pola do stołu”, a także etykietowania napojów alkoholowych zapowiedzianego w europejskim planie walki z rakiem. Inna inicjatywa dotyczy ustalania profili składników odżywczych w celu ograniczenia stosowania oświadczeń dotyczących żywności, której skład nie zapewnia określonej jakości odżywczej, jak zapowiedziano w strategii „Od pola do stołu”. 

Kwestionariusz dostępny jest TUTAJ*.

 

* Istnieje możliwość zmiany języka z angielskiego na polski poprzez kliknięcie w ikonkę ,,English" na górze strony.