Spośród milionowej społeczności kółkowej weźmie w nim udział ponad 1500 uczestników, w tym 800 delegatów KR, KGW i SKR. Uczestnikami Zjazdu będą zaproszeni goście związani pracą i działaniem na rzecz polskiej wsi i rolnictwa: naukowcy, ludzie kultury, szefowie agencji rządowych, prezesi i przedstawiciele firm sektora rolno-spożywczego i organizacji pozarządowych. Gośćmi honorowymi będą prezydent RP Bronisław Komorowski. Spodziewane jest przybycie wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.Nie zabraknie także przedstawicieli Sejmu Senatu i Rządu RP, Episkopatu i władz samorządowych. Udział wezmą również zaprzyjaźnione organizacje rolnicze z zagranicy w tym: przedstawiciele Wspólnot Organizacji Rolniczych COPA i COGECA, Światowej Organizacji Kobiet Wiejskich (ACWW) i Światowej Federacji Producentów Rolnych (IFAP).

XIII Krajowy Zjazd Delegatów RKiOR ma również wymiar ogólnospołeczny. Na Zjeździe poddana będzie dyskusji aktualna sytuacja ekonomiczna rolników i ich rodzin, oraz Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Delegaci będą też rozmawiali o reformie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował odprowadzanie przez państwo równej składki zdrowotnej za wszystkich rolników.

Kółka Rolnicze to najstarsza i największa organizacja rolnicza w kraju i poza jego granicami. W 2012 roku przypada 150. rocznica powstania Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Na Zjeździe nastąpi oficjalne rozpoczęcie przygotowań do jubileuszu.


Źródło: farmer.pl