PRZEGLĄD PRASY: Jest to jeden z najbardziej ekspansywnych szkodników owadzich na świecie, który systematycznie poszerza zasięg swojego występowania, przy jednoczesnym wzroście szkodliwości na tych obszarach, gdzie występuje od dłuższego czasu. Obecnie stonka kukurydziana występuje w 18 krajach europejskich w tym w Polsce, a jej migracja nadal postępuje. Do chwili obecnej w żadnym z państw nie udało się jej całkowicie wyeliminować.

Jest to związane z kilkoma charakterystycznymi dla tego gatunku cechami:
- wysoką zdolnością adaptacyjną do nowych warunków środowiska,
- odpornością na mniej sprzyjające warunki glebowo – klimatyczne,
- dużą rozrodczość,
- zdolnością czynnego i biernego rozprzestrzeniania się w dowolne miejsce na świecie.

W Polsce liczba zarejestrowanych preparatów do zwalczania stonki kukurydzianej jest bardzo uboga.

Źródło: Agrotechnika