Ranking obejmuje publiczne oraz niepubliczne uczelnie akademickie. W metodologii wykorzystano procentowy udział poniższych kryteriów oceny.

Źródło: Perspektywy
Źródło: Perspektywy

Po zastosowaniu tychże kryteriów, wśród uczelni akademickich na szczycie mamy remis: na pierwszym miejscu znalazły się Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Na trzecim miejscu utrzymała swoją zeszłoroczną pozycję Politechnika Warszawska, 4. miejsce zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (81,6%), a 5. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (78,6%).

Uczelnie o rolniczym profilu kształcenia znalazły się na dalszych pozycjach: i tak na 27. uplasował się Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, poprawiając swój wynik z trzech lat. 29. miejsce należało do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która zanotowała najniższy od trzech lat wynik. Na 34. miejscu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, na 44. miejscu – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaś niestety poniżej 50. miejsca znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Źródło: Perspektywy
Źródło: Perspektywy

Biorąc pod uwagę poszczególne kryteria, a więc m.in innowacyjność, prestiż czy radzenie sobie absolwentów na rynku pracy uczelnie rolnicze mogłyby powalczyć o wyższe lokaty. Pod względem prestiżu, a więc uznania w świecie akademickim w kraju i na świecie pierwsza w rankingu jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, zajmując 18. miejsce, dwie lokaty niżej – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a 25. miejsce zdobył Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pod względem radzenia sobie na rynku pracy brane były pod uwagę: atrakcyjność danych studiów w oczach pracodawców, a także wskaźnik wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnik ich zatrudnienia. W tym aspekcie SGGW wypadła bardzo dobrze, bo zdobyła 9. pozycję wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest na 28. miejscu. W rankingu znalazł się jeszcze Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na 38. miejscu.

W odniesieniu do kryterium innowacyjności politechniki to szkoły wyższe, w których zdecydowanie stawia się na nowe technologie i eksperymentatorskie podejście. W tej kategorii uczelnie rolnicze wypadają przeciętnie. Pierwszy w rankingu, na 28. miejscu, znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, potem na 32. uplasował się Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dalej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu na 36., Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach na 43. i zaraz za nim SGGW.

Pod względem umiędzynarodowienia z uczelni rolniczych tylko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskała miejsce w rankingu, zajmując 48. miejsce.

W Rankingu Kierunków Studiów, w podkategorii kierunki rolnicze leśne i weterynaryjne, te najatrakcyjniejsze i dające największe perspektywy absolwentom szkół wyższych z rolniczym profilem kształcenia to: 

Źródło: Perspektywy
Źródło: Perspektywy

O potrzebie praktycznego kształcenia polskich studentów oraz powiązaniu biznesu i przemysłu z badaniami w ośrodkach naukowych – mówił podczas „I Kongresu Zootechniki Polskiej” Witold Nowak, Prezes Zarządu AdiFeed