Prezes Elewarru Andrzej Śmietanko (PSL) przyznał, że jest już przygotowana przez zarząd spółki koncepcja prywatyzacji. A minister rolnictwa Marek Sawicki powiedział nawet, że przesłał już założenia prywatyzacyjne ministrowi skarbu.

(...) rolnicy nie będą mogli kupić dowolnej liczby akcji. (...)

Sama ARR zatrzyma dla siebie do 20 proc. akcji, resztę sprzeda inwestorom lub zakładom przetwórczym. (...)
(...) Prezes Śmietanko uważa, że działalność młynarska je st dla Elewarru marginesem i chce młyny i kaszarnię prywatyzować osobno, już na innych zasadach. Dopuszcza sprzedaż rolnikom lub pracownikom, jeśli założą spółkę pracowniczą. Być może dlatego w firmie trwa ostatnioostrare strukturyzacja - dotychczasowi pracownicy są zwalniani, a przyjmuje się nowych.

Według Daniela Korony, poprzednika Śmietanki w Elewarze, zwolnienia mają objąć blisko 90 pracowników z 320-osobowej załogi.

Pracę stracił już Andrzej Bawłowicz, dyrektoroddziału Elewarru w Nowogrodzie Bobrzańskim. (...) A także dyrektor oddziału w Pieniężnie Zbigniew Bilkiewicz, który pracuje w Elewarze od 16 lat. To jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy oddział w całym Elewarze (osiąga największe zyski). Natomiast w Bielsku Podlaskim pracę stracił dyrektor Grzegorz Sulima.

Posadę w Elewarze znaleźli członkowie rodzin działaczy PSL: brat marszalka Kalinowskiego Adam, syn szefa klubu PSL Żelichowskiego Dariusz czy brat posła Kłopotka Andrzej.

Rada nadzorcza Elewarru, która nadzoruje pracę zarządu, składa się wyłącznie z członków PSL. Zaś walne zgromadzenie składa się jednoosobowo z prezesa ARR, też z PSL. Kontrolę nad Elewar-rem sprawuje minister rolnictwa. Z PSL.(...)

Źródło: Gazeta Wyborcza