23 stycznia 2013r. do Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie przyjechał jeden z pięciu samochodów oznakowanych logo „Deutsch-Wagen-Tour".

Lektorka Instytutu Goethego w Olsztynie Magdalena Jurowska poprowadziła w szkole warsztaty języka niemieckiego W tych niecodziennych lekcjach wzięły udział dwie grupy uczniów z klas I BT, II BT, II BTN, III BTH oraz IV JTH, którzy poprzez gry i zabawy poznawali struktury leksykalno-gramatyczne języka niemieckiego i uzupełniali wiedzę o Niemczech.

Zajęcia z pierwszą grupą rozpoczynały się od rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Stroje ludowe krajów niemieckojęzycznych".

Warsztaty z grupą drugą zainaugurowane zostały degustacją potraw przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych w ramach konkursu gastronomicznego pt. „Potrawy kuchni niemieckiej" i wyborem najlepszego dania. W konkursach nie było przegranych - wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, których wartość uzależniona była od zajętego miejsca w klasyfikacji ogólnej.

Nowatorski sposób nauki spodobał się wszystkim. Młodzież chętnie brała udział w zabawach i grach językowych. Najwięcej emocji w grupie I wywołały zabawy w kolory i morze z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz wyścigi z piłką wg wskazówek w języku niemieckim. Grupie II spodobała się gra „Haus - Katze - Bombe" i interpretacja niemieckich wyrazów wg wskazówek lektorki. Poza tym uczniowie układali puzzle, śpiewali, tańczyli oraz uczestniczyli w konkursie wiedzy o Niemczech. Wszyscy uczniowie, w zależności od ich zaangażowania, otrzymali nagrody rzeczowe za udział w zajęciach.

Niecodzienność zajęć, niekonwencjonalne metody nauczania i uczenia się zaskoczyły uczestników warsztatów. Pani Magdalena Jurowska przekonała młodzież, że nawet w szkole średniej można uczyć się poprzez zabawę, a zastosowanie tak nowatorskich metod nauczania z pewnością przyczyni się do wzrostu motywacji wśród uczniów do nauki języków obcych. Te nietypowe lekcje pokazały, że język niemiecki nie taki straszny, a Deutsch-Wagen-Tour będzie kojarzył się emocjami, przygodą i przede wszystkim dobrą zabawą w wydaniu niemieckim.

Partnerami projektu są również DAAD oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Sponsorem projektu są Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Volkswagen Poznań Sp. z o.o, a patronat nad nim objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.