Odbywające się 16 i 17 marca szkolenie pt. „PROW 2007-2013. Informacja. Instrumenty wsparcia” przeznaczone było dla uczniów szkół rolniczych podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi, kształcących się w zawodach: technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik agrobiznesu. Obejmowało tematykę działań środowiskowych, zasad przyznawania płatności bezpośrednich w Polsce, rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości wiejskiej, zasad rejestracji i ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także BHP w gospodarstwach rolnych.

Do udziału w nim zaproszonych zostało 100 przedstawicieli Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi z Leśnej Podlaskiej, Rudki, Widzewa, Starego Lubiejewa oraz Sokołowa Podlaskiego.

Kolejne szkolenia dla młodzieży szkół rolniczych z podobnego zakresu planowane są w listopadzie tego roku.