Obecnie jak informują wojewódzkie izby rolnicze osoby poszkodowane muszą zgłosić poniesione straty w ciągu 14 dni od daty wystąpienia powodzi wypełniając wielostronicowy, niezwykle szczegółowy formularz. To stanowczo utrudnia procedurę odszkodowawczą.

W wielu przypadkach zgłoszenie strat jest niemożliwe w tym terminie. Nadal wielu poszkodowanych, w szczególności rolników i pozostałych mieszkańców wsi, nie jest w stanie powrócić do swoich domostw, a skomplikowana procedura dodatkowo przysparza trudności w aplikowaniu o oferowane wsparcie. Ponadto, samorządy gminne wskazują na brak klarownych wytycznych dotyczących zasad przyznawania pomocy, co utrudnia przekazywanie odpowiedniej informacji samym poszkodowanym.

Źródło: farmer.pl