Zapisy przyjmują Punkty Usług Maklerskich (PUM), zlokalizowane w wyznaczonych Oddziałach PKO Banku Polskiego, a także Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. W ramach transzy preferencyjnej (w której Spółka udziela pożyczki na opłacenie pierwszej raty należności za akcje) w imieniu plantatorów i pracowników, którzy udzielili KSC S.A. pełnomocnictwa na realizację czynności związanych z zakupem akcji, wszystkich formalności dokonują wyznaczeni pracownicy Spółki. To rozwiązanie skraca osobom uprawnionym drogę do akcji - nie wymaga bowiem osobistego udziału w realizacji formalności związanych z nabyciem akcji.

Niewielki odsetek osób uprawnionych, które nie złożyły pełnomocnictwa do zakupu w transzy preferencyjnej oraz wszyscy, którzy planują zakup w transzy standardowej, realizują formalności samodzielnie, odwiedzając Punkty Usług Maklerskich (PUM), zlokalizowane w wyznaczonych Oddziałach PKO Banku Polskiego lub Punkty Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Lista placówek dostępna jest na stronach www.polski-cukier.pl oraz www.dm.pkobp.pl, a także w materiałach informacyjnych i na tablicach ogłoszeń w Oddziałach, Siedzibie i Biurze Spółki. Jeśli ktoś nie może złożyć zapisu osobiście, rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa innej osobie. Pełnomocnictwo takie musi być natomiast udzielone w obecności notariusza bądź umocowanego pracownika Spółki albo pracownika PUM lub Punktu Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Należy pamiętać, że zapis można złożyć dopiero wtedy, gdy środki finansowe na deklarowaną liczbę kupowanych akcji będą fizycznie znajdowały się na specjalnie utworzonym do tych celów indywidualnym rachunku każdej osoby uprawnionej. W przypadku wpłaty gotówkowej w kasie PKO Banku Polskiego lub przelewu z rachunku w tym banku - jeszcze tego samego dnia. Przelew z innego banku należy zrealizować co najmniej jeden dzień wcześniej.

Po zakończeniu przyjmowania zapisów Skarb Państwa dokona przydziału akcji. Zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie emisyjnym, w ramach zapisów w transzy preferencyjnej każda osoba uprawniona otrzyma tyle akcji, na ile złożyła prawidłowy zapis i na ile Spółka udzieliła pożyczki na opłacenie pierwszej raty (20% wartości kupowanych akcji). Natomiast w ramach zapisów w transzy standardowej, mogą wystąpić redukcje. Nastąpi to w przypadku, gdy liczba akcji na jakie zostaną złożone zapisy w transzy standardowej będzie większa od liczby akcji sprzedawanych w tej transzy. Akcje zostaną wtedy przydzielone proporcjonalnie.

Podpisywanie ze Skarbem Państwa umów zbycia akcji rozpocznie się 20 czerwca 2012 r. i będzie trwało do 20 września 2012 r.