Szefernaker wziął w sobotę w Brojcach (Zachodniopomorskie) udział w przekazaniu symbolicznych czeków samorządowcom z gmin i powiatów, które uzyskały dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - edycja III - PGR.

- Dziś możemy podsumować, że do województwa zachodniopomorskiego trafi kwota na inwestycje na terenach popegeerowskich, jakiej tutaj jeszcze nigdy nie było, blisko 380 mln zł. To jest 150 inwestycji w 106 gminach i 18 powiatach - poinformował wiceminister.

Jak mówił, środki te zostaną przeznaczone na drogi, kanalizację, świetlice wiejskie, remizy i inne inwestycje, których - jego zdaniem - brakowało przez lata. Zwrócił przy tym uwagę, że projekty, które uzyskają dofinansowanie są inspirowane oddolnie, przez samorządowców, koła gospodyń wiejskich czy Ochotnicze Straże Pożarne.

Według Szefernakera, dzięki rządowemu programowi powstała "moda na gminy popegeerowskie".

Europoseł PiS Joachim Brudziński, nawiązując do tego określenia wspominał, że jego znajomi pochodzący z takich terenów podczas studiów w Szczecinie na przełomie lat 80. i 90. "przeżywali jakby podwójną traumę": mogli studiować "dzięki niewyobrażalnemu wręcz wysiłkowi swoich rodziców i czasami dziadków", a podczas wakacji nie wypoczywali, ale pracowali, zarabiając na kolejny rok studiów. Spotykali się też często - jak mówił europoseł - z określeniem terenów popegeerowskich jako patologii.

- Ci, którzy tak dużo mówią o praworządności, zapomnieli o tym, że praworządność to także równy dostęp do dóbr, rozwoju, infrastruktury, szkolnictwa, bez względu na to, gdzie mieszkamy - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Dodał, że "sprawiedliwość, choć późno, to jednak wraca" na te tereny.

Wśród samorządów, które otrzymają dofinansowanie na inwestycje znalazły się Gryfice. Starosta powiatu Ryszard Chmielowicz mówił po otrzymaniu symbolicznego czeku na 8 mln zł, że droga, która zostanie przebudowana w ramach dofinansowania połączy kilka miejscowości popegeerowskich, "które są komunikacyjnie wykluczone".

- To jest bezpieczeństwo, jakość życia, dostęp do obiektów użyteczności publicznej, urzędów, szpitala, miejsc pracy, szkoły - powiedział starosta.

W ramach trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla terenów popegeerowskich do ponad 1300 gmin trafią ponad 4 mld zł.