Światowy Indeks Bezpieczeństwa Żywności dotyczy kwestii związanych z osiągalnością cenową, dostępem oraz jakością i bezpieczeństwem żywności w 105 krajach świata. Indeks jest pierwszym narzędziem badającym czynniki wpływające na bezpieczeństwo żywności o tak szerokim zasięgu i funkcjonalności. To dynamiczny, interaktywny model ilościowy i jakościowy, składający się z 25 wskaźników. Indeks powstał dzięki współpracy DuPont i Economist Intelligence Unit. Od czasu publikacji w lipcu 2012 roku, jest on aktualizowany co kwartał. Indeks jest dostępny publicznie i nieodpłatnie pod adresem: http://foodsecurityindex.eiu.com.

- Liczba ludności na świecie stale rośnie. Przewiduje się, że osiągnie ona 9 mld do 2050 roku - mówi Piotr Gill, dyrektor generalny DuPont Poland.

- DuPont pragnie przyczyniać się do wspierania dialogu i współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, których celem jest zwiększenie dostępu do żywności populacji światowej. Indeks jest narzędziem, które powstało dla zaspokojenia pilnej potrzeby zmierzenia wielu aspektów bezpieczeństwa żywności. Zamieszczenie Indeksu w raporcie FOBu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i potwierdzeniem potrzeby zaangażowania w kwestie związane z bezpieczeństwem żywności - dodaje.

W ogólnym rankingu Indeksu Polska znajduje się na 24 miejscu i jej obecna ocena wynosi 72,5 pkt., gdzie 100 jest wynikiem maksymalnym. Polska lokuje się tuż za Czechami (23 miejsce, 73,4 pkt.), ale przed Węgrami (25 miejsce, 69,5 pkt.) oraz Słowacją (27 miejsce, 69,1 pkt.). Na pierwszym miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone z 89,6 pkt., a zaraz za nimi znajduje się Norwegia, Dania i Francja.

W tegorocznej edycji raportu FOBu znalazły się 262 praktyki zgłoszone przez 106 firm. 19 przedsiębiorstw w tym gronie reprezentuje sektor MŚP. Praktyki podzielone zostały na siedem obszarów: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Firma DuPont znalazła się w tym zestawieniu po raz pierwszy.

- Raport pokazuje, że koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest w Polsce coraz szerzej znana i coraz lepiej rozumiana, ale sceptycyzm wobec działań przedsiębiorców, w tym aktywności z zakresu CSR, pozostaje wysoki. Polscy przedsiębiorcy powinni rozpocząć dialog z interesariuszami i konsumentami, instytucje finansowe promować znaczenie odpowiedzialnego inwestowania, uczelnie i środowiska naukowe powinny zadać sobie pytanie, czy nadszedł już czas, aby zacząć uczyć zarządzania i ekonomii bez oderwania od etyki i odpowiedzialności a ustawodawcy, jak wspierać rozwój odpowiedzialnego biznesu. Odpowiedzialność to zadanie dla nas wszystkich - podkreśla Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.