Minister przedstawił posłom informację Rady Ministrów o sytuacji ekonomicznej w polskim rolnictwie w latach 2005 - 2013.


Od 2005 r. do 2012 r. wartość produkcji rolniczej wzrosła z 63 mld zł do prawie 104 mld zł (65 proc.) - powiedział. Największy wzrost produkcji wystąpił w latach 2010 i 2011 i był związany ze wzrostem cen produktów rolnych. Ponad dwukrotnie zwiększyły się dochody sektora rolnego (w latach 2005-2011), w 2012 r. dochody szacowane są na 33,3 mld zł.

Kalemba zaznaczył, że poprawiają się relacje dochodów gospodarstw domowych rolników w stosunku do innych grup gospodarstw. Obecnie różnica ta wynosi zaledwie 15 proc., podczas gdy w 2005 r. było to ok. 37 proc.

W opinii ministra rolnictwo jest jednak niedoinwestowane i wymaga ogromnych nakładów. Powiedział, że rolnicy chcą inwestować i trzeba im to umożliwić. Do gospodarstw nowoczesnych, których jest coraz więcej, zaliczył m.in. mleczarnie, a także sadowników, producentów drobiu, pieczarek czy warzyw.

Kalemba podkreślił, że Polska jest największym w UE producentem jabłek oraz pieczarek; zajmuje drugie miejsce w produkcji żyta, ziemniaków, a trzecie - w uprawie buraków cukrowych, rzepaku i drobiu. Nasz kraj jest czwartym producentem pszenicy i mleka.

Szef resortu rolnictwa wskazał, że systematycznie rośnie wsparcie rolnictwa. Uwzględniając środki krajowe i unijne, w ten sektor zainwestowano w 2013 r. 52,5 mld zł; w ciągu dziewięciu lat wsparcie wzrosło o ponad 22 mld zł. Dodał, że rolnicy otrzymują pomoc w postaci niskooprocentowanych kredytów, częściowego zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego oraz dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

Utrzymuje się korzystna sytuacja w handlu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi - podkreślił Kalemba. Od 2005 r. wartość eksportu wzrosła 2,5-krotnie, z 7 mld euro w 2005 r. do prawie 18 mld euro w 2012 r.

- Polska żywność jest znana w całej Europie, coraz śmielej zdobywa dalsze rynki. To przede wszystkim zaangażowanie rolników i przetwórców, wysoka jakość surowców i nowoczesne technologie przetwórcze, ale także rozsądna polityka promocyjna, dbałość o wizerunek naszych produktów i dobra polityka zagraniczna - mówił minister.

Kalemba zwrócił również uwagę, że z roku na rok rośnie kwota wsparcia bezpośredniego - od prawie 7 mld zł w 2005 r. do ponad 14 mld zł w 2013 r. Ocenił, że bardzo dobrze wydawane są pieniądze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2014. Budżet tego programu wynosi 17,4 mld euro. Podpisane do tej pory umowy dotyczą 87 proc. środków, a wypłacono już 65 proc. tej puli.

Według Kalemby Polska będzie miała warunki do dalszego rozwoju dzięki pieniądzom wynegocjowanym w UE na lata 2014-2020. Budżet unijny na Wspólną Politykę Rolną dla Polski wzrośnie o 12 proc., z 28,6 mld euro do 32,1 mld euro.