Wezbrane wody zniszczyły nie tylko domy mieszkalne i gospodarcze, czy uprawy polowe, ale także pomieszczenia inwentarskie oraz pasze potrzebne do wyżywienia chowanych zwierząt gospodarskich. Co szczególnie w trudnej sytuacji stawia gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt. W imieniu poszkodowanych rolników izby rolnicze wnioskują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dodatkowej pomocy finansowej dla poszkodowanych producentów rolnych, którzy ponieśli straty w budynkach inwentarskich, poprzez dopłatę do sprzedawanych sztuk zwierząt gospodarskich.

- Bydło i trzoda chlewna częstokrotnie w wyniku zarówno niedostatecznych warunków utrzymania w ostatnich tygodniach, jak również ograniczonego dostępu do pasz, ma obniżoną wartość, co bezpośrednio rzutuje na jego cenę. Ewentualna sprzedaż zwierząt przez rolnika w tych warunkach dodatkowo przysparza im strat finansowych. Dla producentów, którzy nadal nie mogą powrócić do swoich gospodarstw utrzymywane dotychczas zwierzęta stanowią w wielu przypadkach obecnie niemały kłopot natury technicznej i logistycznej, a ich sprzedaż, dzięki wsparciu budżetowemu w formie dopłaty do sztuki, pozwoli na otrzymanie za nie godziwej zapłaty – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ponadto jak podkreślają izbowi działacze środki takie, po ustabilizowaniu się sytuacji na zalanych terenach, pozwoliłyby również na odbudowę stad podstawowych chowanych gatunków, co również wpłynęłoby na przyspieszenie usuwania skutków powodzi w dotkniętych kataklizmem gospodarstwach hodowlanych.

Źródło: farmer.pl