Jest to trzecia transza pieniędzy przekazana na dopłaty do tych kredytów. Wcześniej w styczniu i lutym ARiMR przekazał bankom łącznie 40 mln zł na ten cel.

O kredyty z linii CSK rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A.

Pieniądze na kredyty z tej linii będą dostępne na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line". Dzięki temu banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić.

Kredyty CSK, zostały po raz pierwszy wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. Stały się one alternatywą dla już wcześniej wprowadzonych kredytów inwestycyjnych, w wypadku których Agencja płaci za kredytobiorców część  należnego bankom  oprocentowania.

Nowy rodzaj kredytów (CSK) polega na tym, że Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania. Linia kredytowa CSK umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, z tym że nie może to być więcej niż 35 proc. całości otrzymanego kredytu.

Tak obliczone wsparcie wypłacane jest w dwóch etapach. W pierwszym etapie rolnik otrzymuje - 75 proc. kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a pozostałe 25 proc. dostaje w końcu okresu kredytowania, w celu ostatecznej spłaty kredytu. Kredyty

CSK można zaciągać na okres od 5 do 10 lat. Od 2010 r. z linii kredytowej CSK skorzystało 1685 rolników, a kwota udzielonych kredytów wynosi 222,2 mln zł.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytu są dostępne na stronie armir.gov.pl w zakładce "pomoc krajowa".