Tegoroczne wyniki egzaminów gimnazjalnych nie nastrajają optymizmem: średnie wyniki z języka angielskiego uczniów z terenów wiejskich były o blisko 7 pkt. niższe od wyników uczniów ze szkół w dużych miastach.

Celem program Youngster jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich w zakresie nauki języka angielskiego. Fundacja EFRWP w ramach programu finansuje podręczniki, pomoce dydaktyczne do biblioteki, program szkoleń dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów, a także połowę lub całość wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia. W programie uczestniczą uczniowie klas trzecich szkół gimnazjalnych.

W ramach programu w ciągu roku szkolnego prowadzone są dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka angielskiego, w podziale na niewielkie, 10-15-osobowe grupy, w wymiarze 90 godz. lekcyjnych dla każdej z grup. Grupy są tworzone stosownie do umiejętności językowych uczniów. Fundacja EFRWP w ramach programu finansuje wynagrodzenie nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia oraz niezbędne im pomoce dydaktyczne, podręczniki dla uczniów, nagrody (dla uczniów i nauczycieli) w konkursach organizowanych w ramach programu, certyfikaty, a także zapewnia wyposażenie biblioteki szkolnej. Fundusz zapewnia także przygotowanie merytoryczne nauczycieli do prowadzenia zajęć poprzez organizację szkoleń, dostęp do platformy e-learningowej „e-Youngster” oraz możliwość stałej konsultacji dydaktycznej i merytorycznej z metodykami Wydawnictwa Macmillan.

Program skonstruowany jest tak, że angażuje wszystkie podmioty mające wpływ na proces edukacyjny ucznia, tj. gminę, dyrekcję szkoły, nauczycieli prowadzących zajęcia i samych uczniów. Gmina odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków do nauki (pomieszczenia, dowozy, itp.), nauczyciel dba o jakość i ciekawą formułę lekcji (w tym celu przechodzi odpowiednie szkolenia Fundacji EFRWP, ma także stałe wsparcie merytoryczne i dydaktyczne), uczeń uczestniczy w zajęciach o atrakcyjnej formule, uczy się dla siebie, a nie dla ocen.

Program z sukcesami realizowany jest już od pięciu lat, czego najlepszym potwierdzeniem są wyniki osiągane przez uczestników programu na egzaminach gimnazjalnych. Uczniowie uzyskują wyniki  o około 2,5 – 3 pkt. wyższe niż średnie wyniki pozostałych uczniów ze szkół wiejskich.