Jak informuje Agencja Rynku Rolnego wnioski o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie można składać w oddziałach terenowych ARR w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r. Jednocześnie ARR zwraca uwagę, że wnioski o przyznanie dopłaty złożone przed 15 stycznia 2011 r. zostaną rozpatrzone odmownie.

Bardzo ważną sprawą jest fakt, że od 2011 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty oraz wprowadzono obowiązkowy Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę.

Dopłaty przyznawane są dla takich roślin jak: zboża ozime, zboża jare, rośliny strączkowe, ziemniaki oraz mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

ARR od 2007 r. prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Mają one na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Kolejny termin składania wniosków o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie z tytułu zużytego w terminie od 15 lipca 2009 r. do 15 czerwca 2010 r. do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zakończył się 25 czerwca tego roku.

Liczba wniosków złożonych do oddziałów terenowych ARR w 2010 r. wskazuje na wyraźny wzrost zainteresowania materiałem  siewnym producentów rolnych. W porównaniu do początków funkcjonowania tego rodzaju systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys., w roku 2010 zbliża się niemalże do liczby 60 tys.
Największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty było w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim. Najmniejszą liczbę wniosków złożono w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.