W związku z trwającym procesem prywatyzacji spółki Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ" Spółka Akcyjna z siedzibą w minister skarbu poinformował, że do dalszego etapu prywatyzacji Spółki, tj. do negocjacji właściwych postanowił dopuścić Jana Olecha.