W związku z licznymi wnioskami wpływającymi do MRiRW, z prośbą o wydłużenie terminu wykonania przedsięwzięć polegających na wyposażeniu gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych (płyty gnojowe lub zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę), realizowanych w ramach działania 6 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej", MRiRW informuje, że wcześniej wyznaczony termin - 31 grudnia 2007 r. został wydłużony do 31 lipca 2008 r.

Źródło: MRiRW