We wtorek przy współpracy Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej z Ambasadą Polski w Singapurze, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz singapurskiej organizacji Meat Traders Association (Stowarzyszenie Handlowców Mięsa) odbyło się spotkanie online, którego celem było wzmocnienie relacji handlowych pomiędzy Polską a Singapurem.

W spotkaniu udział wzięli m.in. polscy producenci mięsa drobiowego. Rozmawiano o eksporcie do Singapuru. Kraj ten zainteresowany jest drobiem z Polski - nie tylko na potrzeby zabezpieczenia bieżących potrzeb rynku, ale też uważa nasze państwo za strategiczny kierunek importu żywności.

Podczas spotkania rozmawiano także o możliwościach dalszego poszerzenia współpracy gospodarczej, w tym eksportu drobiu. Jego pokłosiem jest podpisanie przez Krajową Radę Drobiarstwa oraz Meat Traders Association umowy o współpracy. Ze strony Krajowej Rady Drobiarstwa podpisał ją dyrektor generalny Dariusz Goszczyński.

"Przedmiotowa umowa umożliwi obu stronom podejmowanie wspólnych działań w obszarze związanym z dostępem polskiego drobiu do rynku singapurskiego, w tym w zakresie wymiany informacji na temat jakości i bezpieczeństwa eksportowanego mięsa drobiowego. Jednym z elementów współpracy będzie tworzenie możliwości dla przyszłych działań i projektów" - napisano w komunikacie.

Obecnie Singapur importuje mięso głównie z Brazylii. Polska jest krajem członkowskim UE dopuszczonym do sprzedaży drobiu na singapurski rynek - ważny dla polskiego eksportu mięsa, w tym drobiowego, ze względu na niemal całkowite uzależnienie od importu żywności. Jednocześnie, z uwagi na dogodne położenie, Singapur może stanowić "hub" logistyczny dla towarów eksportowanych do krajów regionu, m.in. do Chin.

"Singapur dostrzega potencjał polskiego sektora drobiarskiego. W celu zwiększenia możliwości eksportowych, postanowiliśmy rozpocząć współpracę celem wypracowania rozwiązań korzystnych zarówno dla Polski, jak i dla Singapuru. Dlatego też od kilku miesięcy wspólnie z Ambasadą RP w Singapurze pracowaliśmy nad stworzeniem memorandum dotyczącego współdziałania pomiędzy naszymi krajami, które jest ukoronowaniem szeregu działań mających przynieść obu stronom wymierne korzyści" - podsumował Goszczyński.

Mięso drobiowe było najczęściej spożywanym gatunkiem mięsa na świecie. Polska jest największym jego producentem w UE. Produkcja mięsa drobiowego w 2020 wyniosła 2 mln 917 tys. ton (w zakładach zatrudniających 50 osób i więcej). Ponad 55 proc. mięsa drobiowego w ub.r. trafiło na eksport (zakłady zatrudniające 50 osób i więcej), czyli zagranicę sprzedaliśmy ponad 1,6 mln mięsa i podrobów drobiowych za kwotę ponad 2,7 mld euro. Eksport drobiu to największa pozycja w handlu artykułami rolno-spożywczymi.