W Polsce obecnie kilogram cukru kosztuje od 4 do nawet 7 zł. Różnice są widoczne zwłaszcza w zależności od wielkości miejscowości w której ten produkt kupujemy. Małe sklepy, które nie mają konkurencji, często podwyższają ceny. Spirala w ten sposób się nakręca.

Według raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywności PIB w Warszawie powodem rekordowo wysokich cen cukru jest mała podaż z produkcji krajowej oraz bardzo wysokie ceny na rynku światowym, które powodują, że import realizowany jest po bardzo wysokich cenach.
Zdaniem Piotra Szajnera z IERiGŻ nie można wykluczyć, że powodem rosnących cen są także działania spekulacyjne funduszy kapitałowych, które dążą do możliwie największych stóp zwrotu. Działania takie przybierają na sile w okresach, kiedy rosną światowe ceny surowców.

- W Polsce w obawie prze dalszym wzrostem cen cukru, zarówno zakłady przemysłu spożywczego, jak i gospodarstwa domowe zwiększyły zakupy na zapas. Rosnący w krótkim okresie popyt był dodatkowym stymulatorem podwyżek cen - zaznacza specjalista.

Jego zdaniem wysokie ceny prawdopodobnie utrzymają się przez następne trzy kwartały br., a spadek możliwy będzie pod wpływem podaży cukru z kampanii 2011/2012 lub zwiększonego importu. Tego większego importu będzie można się spodziewać dopiero w warunkach znaczącego spadku cen światowych.