Informacja w sprawie „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”, o której przedstawienie przez rząd wnosił Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, stała się okazją do wymiany zdań na temat zaniedbań w tej dziedzinie.

Posłowie pytali, czy program jest wygaszany. Przywołano też problem stanu dróg lokalnych.

- Drogi lokalne, które dzisiaj funkcjonują w Polsce, nie nadają się to takiego transportu, gdy przedsiębiorcy chcą wywieźć płody rolne z pól – mówił poseł Romuald Ajchler. - Dzisiaj, panie ministrze, mówiąc o programie narodowym, mówi się o wygładzeniu nawierzchni, mówi się o wykopaniu ewentualnie na poboczu rowów, które mają odprowadzić wodę, ale nie mówi się nic o funkcjonalności tych dróg. Przecież one nie spełniają podstawowych kryteriów, które w dzisiejszych czasach drogi, także lokalne, powinny spełniać. Wywozić, przewozić nimi, bo przecież one nie mają służyć tylko jako ścieżki rowerowe, bo tak to można byłoby odebrać.

Ministrowi zadano też pytanie dotyczące melioracji:

- Kto dofinansuje spółki wodne na tych terenach, gdzie melioracje przebiegają wzdłuż autostrad? – pytał poseł Cezary Olejniczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. - W tej chwili są zalewane tam pola, może nie w tej chwili, najczęściej na wiosnę. Ludziom z tych samorządów też się dodatkowe finansowanie należy, bo rolnicy, na wiosnę najczęściej, nie mogą wyjść na pola.

Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski stwierdził, że rząd włączył się w prace dotyczące dróg lokalnych, choć nie miał takiego obowiązku.

- Budowa, rozbudowa, odbudowa, naprawa dróg lokalnych, dróg gminnych i powiatowych to są zadania własne gmin i powiatów - stwierdził. - To rząd koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL-u w 2008 r. zdecydował, że wesprze te działania prowadzone przez samorządy, że wesprze działania właśnie w zakresie odbudowy dróg lokalnych. Poprzednie rządy, ani rządy lewicy, ani rządy prawicy, nie miały żadnego takiego programu i nie przeznaczały z budżetu państwa żadnych pieniędzy na wspieranie budowy dróg lokalnych. To jest nasz program.

Zapowiedział, że program będzie kontynuowany w miarę możliwości, drugi etap „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” kończy się w 2015 r.

- Trwają prace analityczne, i to w dwóch ministerstwach, jeśli chodzi o przedłużenie tego programu lub o inną formułę dotowania dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Wiem, że są pomysły, o których mówili tutaj posłowie z PSL-u, żeby przeznaczyć na to część pieniędzy Lasów Państwowych, przeznaczyć również ewentualnie pieniądze z akcyzy. Są bardzo różne pomysły. Jeżeli program miałby być kontynuowany w nowej formule, to intencjonalnie chcielibyśmy zrobić to tak, żeby on był mniej zależny od budżetu, od bieżących możliwości budżetu państwa, ale tutaj na pewno Ministerstwo Finansów będzie trudnym partnerem do przekonania.

Wiceminister przypomniał, że istnieje możliwość finansowania dróg lokalnych, które zostały zniszczone czy uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych.

- Od kolejnego roku chcemy wprowadzić kryterium, żeby można też było przeznaczać pieniądze na drogi, które zostały uszkodzone, zniszczone czy wyeksploatowane wskutek budowy innych odcinków autostrad lub innych dróg, na przykład ekspresowych, czy innych tego typu działań – zapowiedział. Zapewnił, że rząd chce kontynuować program.

- Rzeczywiście, kłopoty finansowe powodują, że jego realizacja nie ma takiego rozmachu, jak by się chciało, ale zwykle jest pewien rozziew między oczekiwaniami a możliwościami.