W poniedziałek w Dubaju odbywa się Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze, które towarzyszy Wystawie Światowej Expo 2020. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rządów, instytucji i biznesu z Polski oraz 21 państw afrykańskich - prawie 250 osób.

- Pierwszy raz w historii światowych wystaw Expo tak licznie reprezentowane są kraje afrykańskie. Między innymi to nas popchnęła do tego, żeby wykorzystać obecność Polski w Dubaju do silnej promocji naszej gospodarki, produktów i możliwości inwestycyjnych na kontynencie afrykańskim - powiedział dziennikarzom Drynda.

Jak wskazał, kontynent afrykański jest drugim pod względem liczby mieszkańców, ale pierwszym jeśli chodzi o przyrost naturalny.

- To olbrzymia gospodarka afrykańska, olbrzymi potencjał tam drzemiący. I ciągle wydaje się, że jest tam za mała obecność polskich przedsiębiorców. Dlatego forum polsko-afrykańskie z udziałem przedstawicieli z ponad 20 afrykańskich krajów, jest świetną okazją do tego, żeby nawiązać nowe kontakty biznesowe - wskazał szef Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Krzysztof Drynda wyjaśnił, że w ramach współpracy brane są pod uwagę cztery obszary: bezpieczeństwo żywności i w tym kontekście sektor rolno-spożywczy; transformacja energetyczna, odnawialne źródła energii; infrastruktura, budowa dróg, mostów, systemów wodnych; sektor związany z medycyną - budowa szpitali i telemedycyna.

- W 2021 szacunkowa wymiana handlowa z krajami afrykańskimi to jest 8 mld dolarów. Natomiast względem 2020 roku to jest przyrost o prawie 30 proc. Najbardziej intensywna wymiana handlowa jest generalnie z krajami Północnej Afryki, jak Maroko, Egipt, ale także z Nigerią, w której odnotowujemy bardzo mocne wzrosty - powiedział szef PAIH.

Przekazał, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu funkcjonuje w pięciu krajach afrykańskich.

- Obsługujemy więcej krajów afrykańskich i ta liczba będzie się powiększać. Będzie to zależało od tego, gdzie polscy przedsiębiorcy będą znajdować swoich partnerów biznesowych - powiedział.

Przypomniał, że kontynent afrykański to 54 kraje.

- Aby funkcjonować na kontynencie afrykańskim nie jest potrzebne tworzenie 54 biur, ale będziemy budować swego rodzaju huby biznesowe, tak aby obsługiwać z jednego kraju regionalnie. Tak jak np. z Maroka obsługujemy rynek algierski - powiedział.

Głównym celem Polsko-Afrykańskiego Forum Gospodarczego jest prezentacja polskich osiągnięć, know-how i technologii, a także zapewnienie możliwości nawiązania współpracy z partnerami gospodarczymi z krajów afrykańskich.