Jak wynika z badania SGH za III kwartał br. salda zakupowe nawozów mineralnych i pasz treściwych nie poprawiły się w porównaniu rok do roku, nieznacznie wzrosły jedynie zakupy ochrony roślin, na co wpływ miało dość mokre lato. Nie widać także ożywienia aktywności inwestycyjnej gospodarstw rolnych w zakresie maszyn, narzędzi czy budowli.

Ponadto, jak w poprzednich badaniach, stosunkowo lepiej radzą sobie z zarządzaniem gospodarstwem rolnicy młodzi wiekiem, z wyższym wykształceniem, zlokalizowanych w makroregionie północnym i zachodnim.

Lipcowa edycja ankietowych badań wskazuje, że impulsy do dalszej poprawy koniunktury w rolnictwie wyczerpują się. Tylko nieznacznie wyższy jest ogólny wskaźnik przychodów pieniężnych przy identycznym poziomie optymizmu rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw w stosunku do lipca ubiegłego roku. Ta niewielka poprawa wskaźników dokonuje się ciągle w ujemnych rejestrach ich wartości, co każe ostrożnie oceniać sytuację w rolnictwie.